Violența domestică între revoltă și resemnareConcurs de miniscenarii dramatice la Odeon • Delicvența juvenilă


Teatrul Odeon a inițiat în februarie 2006 un program de cercetare teatrală intitulat Teatrul și Societatea
Obiectivele majore ale programului sunt transpunerea în limbaj teatral a unor teme și subiecte de maxim interes și impact social, crearea unei legături între spectacolul contemporan și societatea civilă.
Programul cuprinde o serie de spectacole-lectură axate pe probleme prioritare ale societății contemporane, dezbateri la care sunt invitați sociologi, psihologi, scriitori.
Teatrul Odeon își propune să răspundă prin intermediul teatrului problemelor și transformărilor societății aducând laolaltă profesioniști din diferite domenii relevante pentru tema propusă.

Desfășurarea programului

Teatrul Odeon organizează un concurs de mini piese de teatru pe o anumită temă de interes social
Sunt selectate textele reprezentative pentru tema dată
Textele sunt puse în scenă sub forma unui spectacol lectură în care joacă actorii teatrului Odeon
Spectacolul lectură este urmat de o dezbatere cu publicul la care participă reprezentanți ai societății civile: presă, agenții de publicitate, ONG, organisme legislative, sociologi, artiști, cadre didactice.

Programul Teatrul și Societatea este realizat în colaborare cu agenția de publicitate McCann Erickson.