de Alexandr Nicolaevici Ostrovscki

Premiera: 24 decembrie 1949

Distribuția

Gerapa Davâdovna Murzavetchi - Nely Nicolau
Apolan Victoro0vici Murzavetchi - Dinu Macedonski
Glafira Alexeevna  -  Maria Mohar
Evlampia Nicolaevna Kupavina - Dina Mihalcea 
Amfuza Tihomavna - Angela luncescu
Mihai Barâsovici Bercutov - Nicolae Popescu
Vucal Andreevici Ciugunov - Ovid Brădescu/ Alexandru Catichi
Claudiu Garetchi - Simion NegrilăPavlin Savelici - Alexandru Vasiliu
Vlas - Gheorghe Gheorghiu
Strapilin - Petre Laurenţiu
Zidaru -Nicolae Paleologu
Zugravul - Constantin Păsculescu
Stoleru - Gheorghe Cărare
Vătaful - Gavril Tănase
Tăranul întâi - Constantin Sarambei
Ţăranul al doilea - Ion Pascu

Direcţia de scenă: Ivan Dubrovin
Decoruri: Nicolae Teodoru şi Filip Dumitriu