de Vasile Alecsandri

Premiera: 17 martie 1953

Distribuția

Coana Chiriţa - Nely Nicolau Ştefănescu
Grigore Bârzoi, soţ - Costin Cristel
Guliţă, fiul lor - Cornel Vulpe
Luluţa,nepoata lor - Dory Costin  / Paul IoachimCharles, profescor de franceză - Traian Dănceanu
Safta, sora lui Bârzoi - Kitty Muşatescu
Ion, Fecior boeresc - Alexandru Vasiliu / Ernest Maftei

Muzica de Alexandru Flechteamacher şi Vasile Iusceanu
Direcţia de scenă: Horea Popescu şi Lucian Giurchescu
Decoruri: Sanda Muşatescu