Teatrul ODEON lansează o provocare publicului său pe linia începută cu sondajul de opinie la care au participat peste două sute de spectatori în stagiunea 2000-2001.

Obiectivele imediate ale proiectului sunt:
- identificarea nevoilor publicului Teatrului Odeon
- stabilirea unui dialog cu publicul
- comunicarea regulată cu spectatorii în vederea îmbunătățirii ofertei artistice
- atragerea publicului tânăr

Obiectivele pe termen lung sunt:
- să formeze tinerii spectatori, creând premisele pentru un public fidel Teatrului Odeon
- să stabilească contacte directe între Teatrul Odeon și spectatori

Prin derularea acestui proiect se urmărește comunicarea reală cu publicul, crearea unor punți de legătură directe între creatori și publicul căruia aceștia se adresează.

Mijloace de realizare ale proiectului:
- Organizarea unor întâlniri cu publicul după spectacole
- Inițierea unei baze de date cu spectatorii fideli ai Teatrului Odeon, cărora li se trimit regulat informații (prin poșta electronică) despre spectacolele, premierele și noile proiecte ale Teatrului Odeon.

De ce?
Pentru a realiza un contact direct, cald, de la om la om cu spectatorii.
Pentru că între scenă și sală, între creatorii de teatru și spectatori s-a instalat o barieră de comunicare – "extrascenică".
Pentru a afla reacțiile, așteptările, dezamăgirile, nevoile publicului.
Pentru că Teatrul Odeon înseamnă mai mult decât o sală, o instituție; el este o echipă, actori, regizori, scenografi, teatrologi, tehnicieni.
Pentru că există o linie comună a tuturor experiențelor Biroului PR al Teatrului Odeon cu publicul: spectatorii doresc să comunice cu echipa teatrului, să "simtă" oamenii din spatele actului artistic, să vină la un teatru prietenos.
Pentru noi părerea spectatorilor contează!

În cadrul acestui proiect una dintre cele mai ambițioase încercări o constituie lansarea sistemului de vânzare de bilete on-line.