roen
Concurs de miniscenarii dramatice la Odeon

Teatrul Odeon anunță un nou concurs de mini scenarii dramatice

(6-9 pagini) cu tema

Migrația forței de muncă sau coșmarul unei necesități.

Pe baza selecției mini scenariilor va fi realizat un spectacol-lectură urmat de o dezbatere la care vor participa specialiști în domeniu.
Data limită pentru trimiterea mini scenariilor, care vor fi însoțite de CV-ul autorului, este 15 martie 2007

Adresa: Teatrul Odeon, Calea Victoriei, 40-42, în atenția Alinei Moldovan, pentru concursul de mini scenarii dramatice.

Migrația forței de muncă reprezintă o problematică acută a societății românești.
Ce se întâmplă cu copiii rămași acasă în grija bunicilor sau fraților mai mari?
Ce fac în acest timp părinții lor, plecați peste hotare?
Cine îi ajută pe toți aceștia să treacă peste momentele de criză?

Migrația forței de muncă. Coșmarul unei necesități continuă proiectul de cercetare teatrală cu tema Teatrul și Societatea, care a debutat la Teatrul Odeon în februarie 2006.
Primele două teme ale proiectului au fost:
Violența domestică: resemnare sau revoltă și Delincvența juvenilă.